Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki

Ukazała się książka pod red. Patrycji Grzebyk oraz Elżbiety Mikos-Skuzy "Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki". Jest to pierwsza na rynku polskim pozycja naukowa wprowadzająca Czytelnika w złożoną problematykę pomocy humanitarnej.

Ukazała się książka pod red. dr Patrycji Grzebyk oraz dr Elżbiety Mikos-Skuzy "Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki". Jest to pierwsza na rynku polskim pozycja naukowa wprowadzająca Czytelnika w złożoną problematykę pomocy humanitarnej.

Książka dostępna w wersji elektronicznej pod poniższym linkiem: 

Pomoc humanitarna epdf

 Autorzy przedstawiają ramy prawne, geograficzne oraz polityczne świadczenia pomocy w różnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna główne zasady prawa międzynarodowego publicznego, prawa unijnego i prawa krajowego odnoszące się do pomocy humanitarnej oraz główne kategorie jej dawców i beneficjentów. Przedstawiono również kluczowe – z praktycznego punktu widzenia – zagadnienie tzw. klastrów pomocy humanitarnej, problemy militaryzacji pomocy, prawidłowej identyfikacji ofiar, a także wzajemnego wpływu środowiska naturalnego i pomocy humanitarnej. W tomie publikują: Michał Balcerzak, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Anna Dudek, Zdzisław Galicki, Piotr Girdwoyń, Patrycja Grzebyk, Dorota Heidrich, Jacek Jagielski, Tomasz Kamiński, Monika Korowajczyk-Sujkowska, Katarzyna Kot-Majewska, Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, Elżbieta Mikos-Skuza, Joanna Nowakowska-Małusecka, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Magdalena Stefańska. Książka wydana nakładem Wydawnictwa Scholar. Obecnie nakład został wyczerpany. Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej.

Wykaz dokumentów

Spis treści